0504525552 [email protected]

מוצאים את הנושא

ינאי מחפש נושא לבר המצווה שלו. המחשבות הופכות לדמויות אנימציה שמשתתפות במסע החיפוש. קצת ספקנות, קצת ציניות וקצת רצינות מהולים בהרבה חוש הומור.