0504525552 [email protected]

פסיכולוגיה לא בגרוש

בעקבות התנהגות מוזרה של לירון לפני בת המצווה שלה ההורים מוכרחים להיעזר בפסיכולוגית, תוך כדי טיפול הם מגלים מי זאת באמת הבת שלהם…)