0504525552 [email protected]

תרופת סבתא

יהונתן מתנהג מוזר: לפעמים הוא חננה ולפעמים ממש ארס. להורים המיואשים לא נשארת ברירה, אלא לתת לו “תרופת סבתא” – שיקוי שעושה את הילד מאוזן. כתוצאה ממינון לא מדויק קורה דבר נורא – יונתן מתפצל לשניים…

איך מתמודדים עם התופעה? אולי הפסיכולוגית תעזור?

ואולי הכל תלוי ביהונתן עצמו.

תסריט: תמר אבנון

צילום: אביטל כהן

בימוי: יצחק סברדלוב